ไฮไลท์อิหร่าน

ระยะเวลา :
8 วัน 5 คืน
สายการบิน :
MAHAN AIR (W5)
ราคา :
54,900.00
                             กรุงเตหะราน-ชีราซ-พระราชวังโกเลสตาน-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ-ตลาดบาร์ซาร์-สวนนาเรนเจสตาน-ที่ฝังศพฮาเฟซ-ป้อมคาริมข่าน-เปอร์เซโพลิส-ยาซ์ด-เมย์บอด-อีสฟาฮาน-วิหารแวงค์-พระราชวังเชเหล โชตุน-จัตุรัสอิหม่าม-แอบยาเนห์ เดินทางวันที่ 12 - 19 / 26 เม.ย. - 03 พ.ค. / 17 - 24 พ.ค. / 07 - 14 / 21 - 28 มิ.ย. 62 (วันเดินทางอื่นโปรดสอบถาม)