โปแลนด์ (แกรนด์)

สายการบิน :
FIN AIR (AY)
ระยะเวลา :
10 วัน 7 คืน
ราคา :
69,900.00
                              กดังส์ – มัลบอร์ก– โทรุน – พอซนัน - วรอตสวัฟ – คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา - ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เซสซอว์ - ลับบลิน – วอร์ซอว์ – พระราชวังลาเซียนกี้ - พระราชวังหลวง เดินทางวันที่ 21-30 ก.ย. / 12-21 ต.ค./ 17-26 ต.ค. 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)