โบรา โบร่า เฟร้นซ์โพลีนีเซีย

ระยะเวลา :
18 วัน 16 คืน
สายการบิน :
THAI AIRWAYS (TG)
ราคา :
319,900.00
                               ตาฮีตี - โมโอเรอา - ราโรอา - โบรา โบร่า - นูกูฮิวา - ฟาการาวา - รังกิโรอา - ราอีอาเตอา - ฮูอาฮีเน 18 วัน 16 คืน เดินทางวันที่ 5-22 มี.ค. 61 (วันเดินทางอื่นๆ โปรดสอบถาม)