โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ นิกโก้ (ญี่ปุ่น)

ระยะเวลา :
5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
THAI AIR ASIA X (XJ)
ราคา :
24,900.00
                               นาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - เขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ - ออนเซ็น-โอชิโนะฮักไก - สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ  และร้านดิวตี้ฟรี - นาริตะ-นาริตะ – นิกโก้ – ทะเลสาบซูเซ็นจิ - น้ำตกเคกอน – ศาลเจ้าโทโชกุ – นาริตะ - ร้านดองกิโฮเต้ - ห้าง AEON MALL Narita-นาริตะ - ท่าอากาศยานนาริตะ  เดินทางวันที่   3-7 / 4-8 / 8-12 / 9-13 / 17-21 / 18-22 / 20-24 / 21-25 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28 ต.ค.-1 พ.ย. / 29- ต.ค.-2 พ.ย. / 1-5 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 28 พ.ย.-2ธ.ค./ 29 พ.ย.-2 ธ.ค./  4-8 / 6-10 / 11-15 / 12-16 / 16-20 / 20-24 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)