โตเกียว ฟูจิ สกี (ญี่ปุ่น)

สายการบิน :
NOKSCOOT AIRLINES (XW)
ระยะเวลา :
5 วัน 3 คืน
ราคา :
23,888.00
                               วัดนาริตะ – Naritasan Omotesando Street - ยามานาชิ- ฟูจิออนเซ็น - ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ลานสกีฟูจิเท็น – โอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – โตเกียว – ชินจูกุ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี - AKAจิวเวอร์รี่ – ฮาราจูกุ – เกาะโอไดบะ – ตลาดปลาแห่งใหม่ โทโยสุ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn - นาริตะ -  ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ  เดินทางวันที่ 1-5 / 6-10 / 8-12 / 13-17 / 15-19 / 20-24 / 22-26 / 27 ก.พ. - 3 / 1-5 / 6-10 / 8-12 / 13-17 15-19 / 20-24 / 22-26 (วันเดินทางอื่ยๆโปรดสอบถาม)