โตเกียว ฟูจิ สกี (ญี่ปุ่น)

สายการบิน :
NOKSCOOT (XW)
ระยะเวลา :
5 วัน 3 คืน
ราคา :
21,900.00
                               โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ฟูจิออนเซ็น / อาหารเที่ยง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)-ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ลานสกีฟูจิเท็น - โอชิปาร์ค – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – โตเกียว – ชินจูกุ - นาริตะ / อาหารเช้า,เที่ยง (Japanese Set)-อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท)หรือเลือกซื้อOption Tour / อาหารเช้า-วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ เดินทางวันที่ 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 6-10 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 13-17 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 20-24 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 27-31 ธ.ค. / 29 ธ.ค.-2 ม.ค. / 30 ธ.ค.-3 ม.ค. / 31 ธ.ค.-4 ม.ค. / 1-5 / 3-7 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 10-14 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 17-21 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 24-28 / 26-30 / 27-31 / 28 ม.ค.-1 ก.พ. / 29 ม.ค.-2ก.พ. / 31 ม.ค.-4 ก.พ. / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 7-11 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 14-18 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 21-25 / 23-27 / 24-28 / 25 ก.พ.-1 มี.ค. / 26 ก.พ.-2 มี.ค. / 28 ก.พ.-4 มี.ค. / 2-6 / 3-7 /4-8 / 5-9 / 7-11 มี.ค.61 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)