โตเกียว ฟูจิ สกี ไม่มีวันอิสระฟรีเดย์ (ญี่ปุ่น)

ระยะเวลา :
5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
NOKSCOOT (XW)
ราคา :
23,888.00
                               วัดนาริตะ – Naritasan Omotesando Street - ยามานาชิ- ฟูจิออนเซ็น-ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ลานสกีฟูจิเท็น – โอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – โตเกียว – ชินจูกุ-โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี - AKAจิวเวอร์รี่ – ฮาราจูกุ – เกาะโอไดบะ – ตลาดปลาแห่งใหม่ โทโยสุ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn - นาริตะ-ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ  เดินทางวันที่ 30 พ.ย.-4 ธ.ค. / 5-9 / 7-11 / 12-16 / 14-18 / 19-23 / 21-25 / 28 ธ.ค.-1 ม.ค. / 2-6 / 4-8 / 9-13 / 11-15 / 16-20 / 18-22 / 23-27 / 25-29 / 30 ม.ค. -3 / 1-5 / 6-10 / 8-12 / 13-17 / 15-19 / 20-24 / 22-26 / 27 ก.พ.-3 /1-5 / 6-10 / 8-12 / 13-17 / 15-19 / 20-24 / 22-26 มี.ค.61 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)