โตเกียว ฟูจิ คาวาซุ (ญี่ปุ่น )

ระยะเวลา :
4 วัน 3 คืน
สายการบิน :
AIR ASIA X (XJ)
ราคา :
21,988.00
                             โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ - กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn - โออิโสะ ออนเซ็น - โออิโสะ – เมืองคาวาซุ - Kawazu Sakura Festival2019 – Mishima Skywalk - โอชิโนะฮักไก ออนเซ็น - ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ลานสกีฟูจิเท็น – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ - วัดนาริตะ - ร้านดองกี้ – ท่าอากาศยานนาริตะ  เดินทางวันที่ 8-11 / 9-12 / 14-17 / 15-18 / 17-20 / 21-24 / 22-25 / 24-27 / 28 ก.พ.-3 / 1-4 / 3-6 / 6-9 / 7-10 มี.ค.62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)