โครเอเชีย (วินเทอร์)

สายการบิน :
AUSTRIAN AIRLINES (OS)
ระยะเวลา :
8 วัน 5 คืน
ราคา :
89,900.00
                              เวียนนา (ออสเตรีย/แวะเปลี่ยนเครื่อง) – ซาเกรบ (โครเอเชีย) – สปลิท - นีอุม (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค   – โทรเกียร์ (UNESCO) – โวดิเซ่   -  ซีบินิค - อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่ เจเซร่า  - อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่ – ล่องเรือทะเลสาบ – ซาเกรบ - กรุงซาเกรบ – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าอารีน่า เซนตาร์ – สนามบินซาเกรบ   เดินทางวันที่ 7-14 / 30 ธ.ค.- 6 ม.ค. 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)