แกรนด์เยอรมัน

ระยะเวลา :
7 วัน 4 คืน
สายการบิน :
EMIRATER (EK)
ราคา :
44,900.00
                              มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน – พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - นูเรมเบิร์ก - โรเธนเบิร์ก – วูร์ซเบริ์ก – แฟรงก์เฟริต - ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงก์เฟริต – จตุรัสโรเมอร์ - โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์ – DESIGNER OUTLET ROERMOND  เเดินทางวันที่  12-18 / 19-25 / 24-30 ต.ค. / 16-22 พ.ย. / 6-12 ธ.ค. / 28 ธ.ค.-3 ม.ค. 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)