แกรนด์บอลติก (ลิทัวเนีย – ลัตเวีย – เอสโตเนีย)

ระยะเวลา :
8 วัน 5 คืน
สายการบิน :
TURKISH AIRLINES (TK)
ราคา :
89,900.00
                               วิลนิอุส – ปราสาททราไก – โชว์เล่ย์ – เนินไม้กางเขน – พระราชวังรุนดาเล – ริก้า - พระราชวังเยลกาวา – ซิกุลด้า – ปราสาททูไรด้า – พาร์นู – ทาลลินน์ เดินทางวันที่ 3- 10 พ.ค./ 17-24 พ.ค./ 21-28 มิ.ย./ 12-19 ก.ค./ 9-16 ส.ค./ 13-20 ก.ย./ 11-18 ต.ค./ 18-25 ต.ค.62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)