แกรนด์ตรุกี

สายการบิน :
TURKISH AIRLINES (TK)
ระยะเวลา :
8 วัน 5 คืน
ราคา :
41,900.00
                              อิสตันบูล -  คัปปาโดเกีย  - คอนย่า  - ปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - อิสตันบูล- อิสตันบูล เดินทางวันที่ 15-22 ก.พ./ 8-15 มี.ค./ 15-22 มี.ค./ 22-29 มี.ค./ 5-12 เม.ย./ 6-13 เม.ย./ 7-14 เม.ย./ 8-15 เม.ย./ 9-16 เม.ย./ 10-17 เม.ย./ 11-18 เม.ย./  12-19 เม.ย./ 13-20 เม.ย. / 26 เม.ย.-3พ.ค./ 27 เม.ย.-4พ.ค./ 28 เม.ย.-5พ.ค./ 29 เม.ย.-6พ.ค./ 30 เม.ย.-7พ.ค./ 1-8 พ.ค./ 2-9 พ.ค./ 3-10 พ.ค./ 4-11 พ.ค. (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)