เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี

สายการบิน :
Emirates Airlines (EK)
ระยะเวลา :
9 วัน 6 คืน
ราคา :
63,555.00
                              มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตล์-การ์มิช-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-จัตุรัสมาเรียนพลาส-มิวนิค-ซาลส์เบิร์ก-ฮัลล์ทัทท์-เชสกี้ ครุมลอฟ-ปราค-มหาวิหารเซนต์วิตุส-สะพานชาลส์-เวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรุน-บูดาเปสต์-ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน-แม่น้ำดานูบ-จัตุรัสฮีโร่ สแควร์ เดินทางวันที่ 17 - 25 / 29 พ.ย. - 07 ธ.ค. / 01 - 09 / 22 - 30 ธ.ค. / 30 ธ.ค.61 - 07 ม.ค. 62 (วันเดินทางอื่นโปรดสอบถาม)