เยอรมัน ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์

สายการบิน :
EMIRATER (EK)
ระยะเวลา :
7 วัน 4 คทน
ราคา :
40,900.00
                              ดูไบ-มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า-BMW Welt-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก -จัตุรัสมาเรียน - ซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท - ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค-หลังคาทองคา - ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-น้าตกไรน์  เดินทางวันที่ 13-19 / 16-22 / 21-27 / 23-29 ต.ค. / 29 พ.ย.- 5 / 5-11 ธ.ค. / 26 ธ.ค.- 1 ม.ค. / 28 ธ.ค.- 3 ม.ค. 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)