เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์

สายการบิน :
EMIRATER AIRLINES (EK)
ระยะเวลา :
7 วัน 4 คืน
ราคา :
41,900.00
                              มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า-BMW Welt-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก-จัตุรัสมาเรียน - เมืองเก่าซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท - ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค-หลังคาทองคำ - ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-สนามบินซูริค เดินทางวันที่ 3-9 / 5-11 / 9-15 / 13-19 เม.ย. / 2-8 / 16-22 / 23-29 พ.ค. 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)