เบเนลักซ์ (สวนเคอเคนฮอฟ) 10 วัน (Singnature1)

สายการบิน :
THAI AIRWAYS (TG)
ระยะเวลา :
10 วัน 7 คืน
ราคา :
104,800.00
                             เบลเยียม -ดินองต์ – เดอร์บุย ลักเซมเบิร์ก – บาคารัค –  ล่องเรือแม่น้ำไรน์บ๊อบพาร์ด – มอนเชาว์ – อาเคิน  ไนเมเคิน  - กีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม – ซานส์ดัม – โวเลนดัม – ซานสคันส์ –สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ –  กรุงเฮก – เดลฟ์ – แอนต์เวิร์ป – บรูจส์ – เกนต์ – บรัซเซล    วันเดินทาง 11 - 20 เม.ย./26 เม.ย. - 5 พ.ค. 62  (วันเดินทางอื่นโปรดสอบถาม)