เบเนลักซ์ (สวนเคอเคนฮอฟ+อัลซาส) (Signature2)

ระยะเวลา :
10 วัน 7 คืน
สายการบิน :
THAI AIRWAYS (TG)
ราคา :
104,800.00
                             ริคเวีย – กอล์มาร์ – น็องซี – ลักเซมเบิร์ก – บรัซเซล - เกนต์ – บรูจจ์ - แอนต์เวิร์ป  – เฮก – สวนเคอเคนฮอฟ – อัมส์เตอร์ดัม - ซานสคันส์  – กีธูร์น – อูเทรคต์ไนเมเคิน – ช้อปปิ้ง ROERMOND OUTLET – อาเคิน - แฟรงค์เฟิร์ต เดินทางวันที่ 07 - 16 เม.ย. 62 (วันเดินทางอื่นโปรดสอบถาม)