เดนมาร์ก นอร์เวย์

สายการบิน :
EMIRATES AIRLINES (EK)
ระยะเวลา :
8 วัน 5 คืน
ราคา :
52,900.00
                            โคเปนเฮเก้น-เบอร์เก้น-วอสส์-กุดวาเก้น-ออสโล-สวนสนุกทิโวลี-เมืองอัล-ล่องเรือชมฟยอร์ด-ยอดเขาฟลอเยน-บุสเครุต เดินทางวันที่ 02 - 09 / 03 - 10 / 08 - 15 / 10 - 17 / 12 - 19 / 01 - 08 / 15 - 22 / 22 - 29 พ.ค.62 (วันเดินทางอื่น ๆ โปรดสอบถาม)