เคียฟ (อันซีน)

ระยะเวลา :
5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINE (UIA)
ราคา :
39,900.00
                                อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต – พิพิธภัณฑ์เซอร์โนบิล - มหาวิหารอารามหลวง – พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 - พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตชนพื้นเมือง - พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตชนพื้นเมือง เดินทางวันที่ 16-20 / 30 พ.ย.-4 / 7-11 ธ.ค. 61 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)