ฮ่องกง (เซินเจิ้น)

ระยะเวลา :
3 วัน 2 คืน
สายการบิน :
CATHAY PACIFIC (CX)
ราคา :
6,888.00
                               เซินเจิ้น –ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - วัดกวนอู – ร้านหยก – ร้านบัวหิมะ – ร้านยางพารา – New! สะพานแก้ว 3 มิติ -  โชว์กายกรรม – ศาลพระพรหม – โชว์น้ำพุเต้นระบำ  - วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน) เดินทางวันที่ 18-20 / 19-21 / 20-22 / 21-23 / 22-24 / 26-28 / 27 ก.พ. - 1 / 1-3 / 4-6 / 6-8 / 7-9 / 8-10 / 12-14 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 18-20 / 19-21 / 20-22 / 21-23 / 22-24 / 25-27 / 27-29 / 28-30 / 29-31 มี.ค. 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)