ฮ่องกง (สายบุญ)

สายการบิน :
CATHAY PACIFIC (CX)
ระยะเวลา :
3 วัน 2 คืน
ราคา :
13,888.00
                            ฮ่องกง-ตลาดมงก๊ก-อ่าวรีพลัสเบย์-วัดหมั่นโหมว-วัดแชกง-จิวเวอรี่-วัดหวังต้าเซียน-จิมซ่าจุ่ย-กระเช้านองปิง-พระใหญ่เกาะลันตา-ช้อปปิ้ง ซิตี้ เกท เอ้าเลต เดินทางวันที่ 09 - 11 / 16 - 18 / 22 - 24 ธ.ค. / 05 - 07 / 12 - 14 / 19 - 21 / 26 - 28 ม.ค. / 16 - 18 / 09 - 11 / 16 - 18 / 23 - 25 / 30 มี.ค. 01 เม.ย. 62 (วันเดินทางอื่นโปรดสอบถาม)