ฮ่องกง (นองปิง เซินเจิ้น)

ระยะเวลา :
4 วัน 2 คืน
สายการบิน :
HONGKOK AIRLINE (HX)
ราคา :
9,888.00
                              เซินเจิ้น – ตลาดตงเหมิน - ช้อปปิ้งสินค้า OTOP – วัดกวนอู – สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - โชว์ม่านน้ำ 3D - วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่ – กระเช้านองปิง – ช้อปปิ้ง Citygate Outlet  เดินทางวันที่ 20-23 ก.พ. / 27 ก.พ.-2 มี.ค. / 6-9 มี.ค. 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)