ฮ่องกง (นองปิง ดิสนีย์แลนด์)

ระยะเวลา :
3 วัน 2 คืน
สายการบิน :
CATHAY PACIFIC (CX)
ราคา :
23,888.00
                                 ฮ่องกง –กระเช้านองปิง– พระใหญ่เกาะลันเตา –ช้อปปิ้ง CityGateOutlet - รีพลัสเบย์ –วัดแชกง –จิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน – จิมซ่าจุ่ย  - optionDisneyland เดินทางวันที่ 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62  (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)