ฮ่องกง (ดิสนีย์แลนด์)

สายการบิน :
CATHAY PACIFIC (CX)
ระยะเวลา :
3 วัน 2 คืน
ราคา :
16,888.00
                              ฮ่องกง –ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิงฮ่องกง - วัดแชกง – จิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน –ช้อปปิ้งนาธาน - วิคตอเรียพีค(Mid-Level) – รีพลัสเบย์–ช้อปปิ้งตลาดมงก๊ก เดินทางวันที่ 24-26 พ.ย. / 5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28 ม.ค. / 23-25 ก.พ. / 2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 / 30 มี.ค.- 1 เ.ม.ย. 62