ฮ่องกง (ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น)

สายการบิน :
CATHAY PACIFIC (CX)
ระยะเวลา :
3 วัน 2 คืน
ราคา :
9,888.00
                               ดิสนีย์แลนด์ หรือ นองปิง – เซินเจิ้น - เซินเจิ้น – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านยางพารา –  วัดกวนอู – ช้อปปิ้งหล่อวู – โชว์ม่านน้ำ 3D - รีพลัสเบย์  – วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  เดินทางวันที่ 20-22 / 23-25 / 26-28 / 27 ก.พ. - 1 / 2-4 / 7-9 / 9-11 / 12-14 / 16-18 / 20-22 / 23-25 / 27-29 / 28-30 / 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 (วันเดนิทางอื่นๆโปรดสอบถาม)