ฮังการี ออสเตรีย เชค

ระยะเวลา :
7 วัน 4 คืน
สายการบิน :
EMIRATER AIRLINES (EK)
ราคา :
41,900.00
                              บูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-ถนนคาร์นท์เนอร์ - McArthurGlen Designer Outlet-ฮัลล์สตัทท์  - เมืองซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์ดูไบ  เดินทางวันที่ 30เม.ย.-6 / 17-23 พ.ค. 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)