อุซเบกิสถาน

ระยะเวลา :
8 วัน 6 คืน
สายการบิน :
UZBEKISTAN AIRWAYS (HY)
ราคา :
45,900.00
                              ทาซเค้นท์-บูคาร่า-หอโพลิ คัลยาน-เมืงกิซห์ดูวาน-ซามาร์คานด์-ไลอับบี เฮ้าซ์-พระราชวัง ซิโนราน โมคึ โคซา-จัตุรัสเรจีสถาน-สุเหร่าบิบิ คะนุม-ตลาดกลาง-เมืองซาห์ริซาบซ์-หอดูดาวอูลุก เบค-อูร์เก้น เดินทางวันที่ 04 - 11 / 25 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 (วันเดินทางอื่นโปรดสอบถาม)