อุซเบกิสถาน

ระยะเวลา :
7 วัน 5 คืน
สายการบิน :
UZBEKISTAN AIRWAYS (HY)
ราคา :
29,900.00
                              ทาซเค้นท์-จัตุรัสอิสรภาพ-อนุสาวรีย์ Happy Mother-บูคาร่า-อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์-ซามาร์คานด์-คาราวานซารายราบาติ มาลิค-จัตุรัสเรจีสถาน-ตลาดกลาง-หอดูดาวอูลุก เบค-ซากโบราณสถานอัฟราชิยาบ เดินทางวันที่ 05-11 / 19-25 มิ.ย. / 03-09 / 10-16 / 24-30 ก.ค. / 07-13 ส.ค. / 25 ก.ย.-01 ต.ค. / 09-15 / 16-22 ต.ค. 62 (วันเดินทางอื่นๆ โปรดสอบถาม)