อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย – บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

สายการบิน :
TURKISH AIRLINES (TK)
ระยะเวลา :
10 วัน 7 คืน
ราคา :
74,900.00
                               เวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า (สโลวีเนีย) -  ล่องเรือทะเลสาบเบลด -  ลุบเบลียน่า -  ซาเกรบ (โครเอเชีย) - อุทยานพลิตวิเซ่ - ซาร์ดาร์ -  ซิบินิค - โทรเกียร์ - สปลิท - สตอน - ชิมหอยนางรมแห่งเมืองสตอนดูบรอฟนิค - โมสตาร์ (บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา) -  ซาราเยโว เดินทางวันที่ 18-27 พ.ค. / 27 ก.ค.-5 ส.ค./ 10-19 ส.ค./ 12-21 ก.ย. / 5-14 ต.ค./ 10-19 ต.ค./ 17-26 ต.ค./ 19-28 ต.ค.62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)