อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนีย

สายการบิน :
AUSTRIAN AIRLINES (OS)
ระยะเวลา :
10 วัน 7 คืน
ราคา :
79,900.00
                            เวนิส-ถ้ำโพสทอยน่า-ทะเลสาบเบลด-ลุบเบลียน่า-ซาเกรบ-อุทยานพลิตวิเซ่-ซาร์ดาร์-ซิบินิค-โทรเกียร์-สปลิท-เมืองสตอน-ดูบรอฟนิค-โมสตาร์-ซาราเยโว-จตุรัสเซนต์มาร์-พระราชวังดอจจ์-สะพานถอนหายใจ-มหาวิหารเซนต์มาร์โค เดินทางวันที่ 26 ธ.ค. 61 - 04 ม.ค.62 (วันเดินทางอื่นโปรดสอบถาม)