อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 11 วัน (Singnature1)

สายการบิน :
THAI AIRWAYS (TG)
ระยะเวลา :
11 วัน 8 คืน
ราคา :
123,000.00
                                     โรม – ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เวนิส – มิลาน – ลูเซิร์น – ยอดเขาจุงเฟรา– อินเทอร์ลาเก้น – มูว์ลูซ– นั่งรถไฟความเร็วสูง TVG สู่ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์– พิพิธภัณฑ์ลูฟร์– ขึ้นชมวิวหอไอเฟล วันเดินทาง 17 - 27 มี.ค./21-31 มี.ค./25 เม.ย. - 5 พ.ค./28 เม.ย. - 8 พ.ค. 62  (วันเดินทางอื่นโปรดสอบถาม)