อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

ระยะเวลา :
10 วัน 7 คืน
สายการบิน :
THAI AIRWAYS (TG)
ราคา :
84,555.00
                               โรม-โคลอสเซียม-น้ำพุเทวี่-กรุงวาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-วิหารแพเธออน-ปิซ่า-เมสเตร้-เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-มิลาน-อินเทอร์ลาเค่น-ยอดเขาจุงเฟรา-สวิสสฟิงซ์-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-ดิจอง-พระราชวังแวร์ซายส์-แม่น้ำแซนน์-ถนนชองเอลิเซ่-ประตูชัยปารีส-DUTY FREE-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  เดินทางวันที่ 07 - 16 / 09 - 18 ก.พ. / 21 - 30 มี.ค. / 20 - 29 เม.ย. 62 (วันเดินทางอื่นโปรดสอบถาม)