อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

ระยะเวลา :
9 วัน 6 คืน
สายการบิน :
QATAR AIRWAYS
ราคา :
79,555.00
                              โรม-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-กรุงวาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-วิหารแพนเธออน-ปิซ่า-เมสเตร้-เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-มิลาน-อินเทอร์ลาเค่นยอดเขาจุงเฟรา-สวิสสฟิงซ์-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-ดิจอง-ถนนซองเอลิเซ่-ล่องเรือแม่น้ำแซนน์-DUTY FREE-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  เดินทางวันที่ 23 - 31 ต.ค. / 03 - 11 / 17 - 25 พ.ย. / 01 - 09 / 05 - 13 / 23 - 31 / 27 ธ.ค. 61 / 04 ม.ค. 62 / 30 ธ.ค. 61 - 07 ม.ค. 62 / 26 ม.ค. - 03 ก.พ. / 07 - 15 / 14 - 22 ก.พ.62 (วันเดินทางอื่นโปรดสอบถาม)