อิตาลี มิลาน สวิตเซอร์แลนด์

ระยะเวลา :
7 วัน 4 คืน
สายการบิน :
EMIRATES AIRLINES (EK)
ราคา :
47,900.00
                              มิลาน-เวนิส-ทาสช์-เซอร์แมท-แมทเทอร์ฮอร์น-กลานเซียร์3000-โลซานน์-เวเว่ย์-มองเทรอซ์-เบิร์น-ลูเซิร์น-พระราชวังดอดจ์-จัตุรัสเซนต์มาร์ค-มหาวิหารเซนต์มาร์ก-Bridge of Sighs-เวนิส เมสเตร้-มหาวิหารมิลาน-ปราสาทซฟอร์ซา-โรงละครสกาล่า-พิอาซซ่า เดลล่า สกาล่า เดินทางวันที่ 15-21 พ.ค.62 (วันเดินทางอื่น ๆ โปรดสอบถาม)