ออสเตรเลีย (เมลเบิร์น)

ระยะเวลา :
5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
THAI AWAYS (TG)
ราคา :
55,500.00
                         เมลเบิร์น – ชมเมือง – กระท่อมกัปตันคุ๊ก – สวนฟิตซอย - ช้อปปิ้ง - ดันดีนองส์ – รถไฟจักรไอน้าโบราณ (PUFFING BILLY) – เกาะฟิลลิป – ดูนกเพนกวิน – เมนูพิเศษกุ้งลอบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว - เมลเบิร์น - จีลอง – เกรทโอเชี่ยนโร้ท - ตลาดนัด ควีน วิคตอเรีย - อิสระตามอัธยาศัย เดินทางวันที่ 5-9 ธ.ค. 61 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)