สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน (TG) (Signature 2)

ระยะเวลา :
10 วัน 7 คืน
สายการบิน :
THAI AIRWAYS (TG)
ราคา :
136,000.00
                              เบิร์น - กรูแยร์ – โลซานน์ – เวเวย์ - มองเทรอซ์ - กืซตาด์ก –  อินเทอลาเก้น - ขึ้นเขาชิลธอร์น – เมอเร่น –  กริมเมอวาลล์ – ทะเลสาบเบราเซ่ – ล็อยเกอร์บาด – เซอร์แมท - ลูเซิร์น – สไตน์ อัม ไรน์ – อัพเพนเซล – เซนต์มอริทซ์ - ทิราโน่ (อิตาลี) - Foxtown outlet – โคโม่ เดินทางวันที่ 05 - 14 เม.ย. 62 (วันเดินทางอื่นโปรดสอบถาม)