สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน (Singnature1)

ระยะเวลา :
10 วัน 7 คืน
สายการบิน :
THAI AWAYS (TG)
ราคา :
122,500.00
                                              ซูริค - สไตน์ อัม ไรน์ - น้ำตกไรน์ - อัพเพนเซล - เซนต์ มอริทช์ - ทิราโน่ - โคโม่ – เบลลินโซน่า - อันเดอร์แมท - เซอร์แมท - มองเทรอซ์ - โลซานน์ – เจนีวา – เบิร์น –อินเทอลาเก้น - หม่บ้านเมอเร่น – หม่บ้านกิมเมอวาลด์  – ทะเลสาบเบลาเซ่ – ลูเซิร์น วันเดินทาง 20 - 29 มี.ค. 62 (วันเดินทางอื่นโปรดสอบถาม)