สวิตเซอร์แลนด์ (เจนีวา ซูริค)

ระยะเวลา :
8 วัน 5 คืน
สายการบิน :
EMIRATES AIRLINES (EK)
ราคา :
62,900.00
                               เจนีวา-ทะเลสาบเจนีวา-มองเทรอซ์-เวเว่ย์-โลซานน์-เบิร์น-ซูริค-ชาฟฟ์เฮาเซ่น-ปราสาทชิลยอง-โบสถ์เซนต์มาร์ติน-พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก-ศาลาไทย-ทะเลสาบเลอม็อง-มหาวิหารโลซานน์-อินเทอลาเก้น-อนุสาวรีย์สิงโต-ปราสาทเวิร์ท-ทะเลสาบซูริค-กรินเดอวัลด์-นั่งรถไฟสายจุงเฟรา-ยอดเขาจุงเฟรา-ธารน้ำแข็ง(กลาเซียร์)-อุโมงค์น้ำแข็ง เดินทางวันที่ 01 - 08 / 08 - 15 / 24 เม.ย. - 01 พ.ค. / 29 เม.ย. - 06 พ.ค. / 14 -21 พ.ค.62 (วันเดินทางอื่น ๆ โปรดสอบถาม)