สวาลบาร์ด แกรนด์ทัวร์

สายการบิน :
THAI AIRWAYS (TG)
ระยะเวลา :
11 วัน 8 คืน
ราคา :
209,900.00
                             ออสโล-ลองเยียร์เบียน-ฟูเกิลฮูเก้น-ไน ลอนดอน-ลิเลียนฮุก-สเมียร์เรนเบิร์ก-ฟูเจียร์ซองเอน-อันโดเยน-โนมาโค กลาเซียร์-ไน ออลิซุนด์-กองซ์ฟอร์เด้น-บลอมสแตนท์ฮอลโบวา-เบลล์ซุนด์-วาซอลล์บุคต้า-คาลิปโซเบียนน์ เดินทางวันที่ 07 - 17 มิ.ย. 62 (วันเดินทางอื่นโปรดสอบถาม)