ล่องเรือหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ (วานูอาตู)

ระยะเวลา :
12 วัน 8 คืน
สายการบิน :
THAI AIRWAYS (TG)
ราคา :
122,900.00
                               ซิดรีย์ (ออสเตรเลีย) - เกาะลิฟู (ลอยัลตี้ ไอซ์แลนด์) - วิลา (ประเทศวานูอาตู) 12 วัน 8 คืน เดินทางวันที่ 4-15 ก.พ. 61 (วันเดินทางอื่นๆ โปรดสอบถาม)