ล่องเรือทะเลบอลติค

ระยะเวลา :
10 วัน 7 คืน
สายการบิน :
THAI AIRLINES (TG)
ราคา :
109,900.00
                         สวีเดน – ฟินแลนด์ – รัสเซีย (เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก) – เอสโตเนีย – ลัตเวีย 10 วัน 7 คืน เดินทางวันที่ 23 มิ.ย. - 2 ก.ค. 61 / 14-23 ก.ค. 61 (วันเดินทางอื่นๆ โปรดสอบถาม)