รัสเซีย (มอสโคว์ - Husky Sledding)

ระยะเวลา :
6 วัน 3 คืน
สายการบิน :
EMIRATER (EK)
ราคา :
34,900.00
                              มอสโคว์ – ถนนอารบัท - เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน – สแปร์โร่ฮิลล์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส -มหาวิทยาลัยมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ามอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - สวน Zaryadye Park  เดินทางวันที่ 1-6 ธ.ค. 61 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)