รัสเซีย (มอสโคว์)

สายการบิน :
EMIRATER (EK)
ระยะเวลา :
8 วัน 5 คืน
ราคา :
49,900.00
                                 มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร – ถนนอารบัท - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – หอระฆังพระเจ้าอีวาน – สแปร์โรว์ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส - สถานีรถไฟใต้ดิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิหาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังฤดูร้อน เปโตรคาวาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส - มหาวิหารไอแซค – Outlet Village Pulkovo  เดินทางวันที่ 7-14 / 13-20 พ.ย. / 4-1 ธ.ค. / 25 ธ.ค.-1 ม.ค. / 26 ธ.ค.-2 ม.ค. / 28 ธ.ค.-4 ม.ค. / 29 ธ.ค.-5 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 6 ม.ค. 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)