รัสเซีย (มอสโคว์)

ระยะเวลา :
6 วัน 3 คืน
สายการบิน :
EMIRATER (EK)
ราคา :
30,900.00
                               มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์ - รัสเซียนเซอร์คัส ละครสัตว์– วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม - สวน Zaryadye Park - สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท  เดินทางวันที่ 19-24 เม.ย. 61 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)