รัสเซีย (มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)

ระยะเวลา :
8 วัน 5 คืน
สายการบิน :
EMIRATES AIRLINES (EK)
ราคา :
49,900.00
                              มอสโคว์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-ถนนอารบัท-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่-หอระฆังเจ้าอีวาน-สแปร์โรว์ฮิลล์-รัสเซียนเซอร์คัส-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-หอนาฬิกาซาวิเออร์-ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-โบสถ์หยดเลือด-พระราชวังฤดูหนาว-พระราชวังฤดูร้อน-ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล-พระราชวังนิโคลัส-มหาวิหารไอแซค เดินทางวันที่ 12 - 19 / 22 - 29 มี.ค. / 01 - 08 / 03 - 10 / 06 - 13  07 - 14 / 09 - 16 / 10 - 17 / 24 เม.ย. - 01 พ.ค. / 27 เม.ย. - 04 พ.ค. / 01 - 08 / 08 - 15 / 11 - 18 / 15 - 22 / 22 - 29 / 28 พ.ค. - 04 มิ.ย. / 29 พ.ค. - 05 มิ.ย.62 (วันเดินทางอื่น ๆ โปรดสอบถาม)