รัสเซีย (มอสโคว์ มูรมันส ล่าแสงเหนือ)

สายการบิน :
EMIRATER (EK)
ระยะเวลา :
8 วัน 5 คืน
ราคา :
59,900.00
                              มอสโคว์ – ถนนอารบัท - สแปร์โร่ฮิลล์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-เมืองมูร์มันสค์ –ชมปรากกฏการณ์แสงออโรร่า - หมู่บ้านซามิ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน –ชมปรากกฏการณ์ แสงออโรร่า - มูรมันสค์ –พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น-เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ -มอสโคว์ - จัตุรัสแดง- วิหารเซนต์บาซิล -ห้างสรรพสินค้ากุม –พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์-หอระฆัง-รัสเซี่ยนเซอร์คัส - สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ เดินทางวันที่ 17-24 / 29 ม.ค. - 5 / 14-21 / 27 ก.พ. - 6 มี.ค. 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)