รัสเซีย (มอสโควส์ เซนต์ปีเตอร์เบิรก์)

ระยะเวลา :
8 วัน 5 คืน
สายการบิน :
EMIRATER (EK)
ราคา :
54,900.00
                              มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส - สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ - จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง - พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Outlet Village เดินทางวันที่ 1-8 / 6-13 / 13-20 / 29 พ.ย.-6 ธ.ค. / 30 พ.ย.-7 ธ.ค. / 25 ธค.-1 ม.ค. / 27 ธ.ค.-3 ม.ค. / 28 ธ.ค.- 4 ม.ค. / 29 ธ.ค.-5 ม.ค. 62  (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)