มัลดีฟ (CLUB MED FINOLHU MALDIVES)

ระยะเวลา :
3 วัน 2 คืน
สายการบิน :
AIR ASIA
ราคา :
51,310.00
                 ทัวร์ 09 -11/ 23 – 25 Feb / 02 -04 / 09 -11 /16 -18 / 23 - 25 / 30 Mar - 01 Apr / 06 -08 / 27 -29 / 29 APR -01 MAY / 11-13 / 18-20 / 25-27 May / 1-3 / 2-4 / 8-10 / 9-11 / 15-17 / 23-25 / 22-24 Jun / 29 Jun-01 Jul / 30 Jun – 2 Jul / 6-8 / 7-9  / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28 – 30 Jul / 3-5 / 4-6 / 10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-27 Aug 2018 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)