พิชิต ขั้วโลกเหนือ (ดินแดนเหนือสุดของโลก)

ระยะเวลา :
14 วัน 12 คืน
สายการบิน :
AEROFLOT (SU)
ราคา :
885,000.00
                              มอสโคว์ – เมอร์มันสค์– ทะเลบาเร้นท์ – ขั้วโลกเหนือ (North Pole) – ฟรานซ์โจเซฟ – หมู่เกาะขั้วโลกเหนือ เดินทางวันที่ 18-31 ก.ค. 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)