ฝรั่งเศส (อัลซาส เบอร์กันดี นอร์มังดี)

ระยะเวลา :
12 วัน 9 คืน
สายการบิน :
THAI AIRWAYS (TG)
ราคา :
139,900.00
                            เมืองกอลม่า-หมู่บ้านอองกีเชม -รอคคามาดูร์-ลาโร๊ค กาฌัค-แซงต์ เอมิลิยองนองต์-โรชฟอร์ต อองแตร์-วานส์-มองต์ แซงต์มิเชล - ดินาน-อองเฟลอร์- เอเตอร์ ต๊าต-รูออง  เดินทางวันที่ 19-30 ก.ย. / 17-28 ต.ค. / 14-25 พ.ย. / 5-16 ธ.ค. / 26 ธ.ค.-6 ม.ค. 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)