ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ)

สายการบิน :
AIR FRANCE (AF) /
ระยะเวลา :
8 วัน 6 คืน
ราคา :
69,900.00
                               ปารีส - แร็งส์ – แม็ส - ลักเซมเบิร์ก – บรัสเซลส์  - เกนท์ - บรูจส์ - รอตเทอร์ดาม - เดอะเฮก - อัมสเตอร์ดัม - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ  เดินทางวันที่ 29 เม.ย. - 6 พ.ค. 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)